เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

  • ผ่านกระบวนการคิดค้น จากนักวิจัยด้านเครื่อง สำอางที่มีชื่อเสียงและ ประสบการณ์ยาวนาน
  • ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ อันดับหนึ่ง จากทั่วโลก
  • ถูกสร้างสรรค์ จากปัญหาด้าน พฤติกรรมของผู้ใช้
  • วิเคราะห์ปัญหาผิว และช่วงเวลา เช่น ฮอร์โมน อารมณ์ อายุ จึงแบ่งผิวเป็น 3 กลุ่มใหญ่
  • ผลิตแต่ละครั้งในจำนวน ที่จำกัด เพื่อความสดใหม่ และคงสภาพของสารบำรุงต่างๆ ส่งถึงมือคุณ

นวัตกรรมที่ทำให้การดูแลผิวเป็นเรื่องง่ายๆ